Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na zákazku: Oprava miestnej komunikácie - Cesta u Belanov

zverejnené 03.10.2014

 

Predmet zákazky: Oprava miestnej komunikácie – Cesta u Belanov
                          Výkaz výmer k zákazke  

zverejnené 26.09.2014

 

Predmet zákazky: Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Povina

zverejnené 06.01.2012

 

Predmet zákazky: Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Povina

zverejnené 21.04.2011