Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 16.01.2019

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 10.12.2018

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 07.11.2018

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 26.09.2018

Zápisnica z neplánovaného zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 18.07.2018

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 27.06.2018

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 21.03.2018

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 13.12.2017

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 27.09.2017

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 29.03.2017

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 15.12.2016

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 21.09.2016

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 17.03.2016

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 16.12.2015

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 30.09.2015

 

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 24.06.2015

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 27.05.2015

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 25.02.2015

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 12.12.2014

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 13.11.2014

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 01.10.2014

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 30.06.2014

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 26.03.2014

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 18.12.2013

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 02.10.2013

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 26.06.2013

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 27.03.2013

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 14.12.2012

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 26.09.2012

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 27.06.2012

 

Zápisnica zo zasadania OZ, ktoré sa konalo dňa 30.03.2012