Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 16.01.2019

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 07.11.2018

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 26.09.2018

Výpis uznesení z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 18.07.2018

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 27.06.2018

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 21.03.2018

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 13.12.2017

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 27.09.2017

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 23.06.2017

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 29.03.2017

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 15.12.2016

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 25.09.2016

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 17.03.2016

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 16.12.2015

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 30.09.2015

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 24.06.2015

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 27.05.2015

Výpis uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 25.02.2015

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 12.12.2014

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 01.10.2014

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 26.03.2014

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 18.12.2013 

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 02.10.2013 na obecnom úrade v Povine

zverejnené dňa 09.10.2013

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 26.06.2013 na obecnom úrade v Povine

 

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 27.03.2013 na obecnom úrade v Povine

zverejnené dňa 05.04.2013

 

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 14.12.2012 na obecnom úrade v Povine

zverejnené 21.12.2012

 

Uznesenia z riadneho zasadnutia obeného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 26.09.2012 na obecnom úrade v Povine

zverejnené 02.10.2012

 

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstava obce Povina zo dňa 27.06.2012 na obecnom úrade v Povine

zverejnené 30.06.2012

 

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povina zo dňa 30.03.2012 na Obecnom úrade v Povine

zverejnené 05.04.2012