Dodávateľ

(po kliknutí na dodávateľa sa otvorí kópia faktúry)

Typ súboru Dátum zverejnenia
 Prima banka Slovensko, a.s.  PDF  29.12.2016
 Disig, a.s.  PDF  28.12.2016
 Marián KANDRIK REKLAMA  PDF  22.12.2016
 T+T, a.s.  PDF  16.12.2016
 Obnovstav, s.r.o.  PDF  16.12.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  15.12.2016
 PC Support, s.r.o.  PDF  14.12.2016
 STAVTYP, s.r.o.  PDF  14.12.2016
 RENT Kysuce, s.r.o.  PDF  14.12.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  14.12.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  14.12.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  14.12.2016
 PC Support, s.r.o.  PDF  14.12.2016
 PC Support, s.r.o.  PDF  14.12.2016
 PC Support, s.r.o.  PDF  14.12.2016
 PC Support, s.r.o.  PDF  14.12.2016
 PC Support, s.r.o.  PDF  14.12.2016
 PC Support, s.r.o.  PDF  14.12.2016
 Ing. Ján Sýkora - GEODET  PDF  12.12.2016
 Ján Neumann  PDF  12.12.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  08.12.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  08.12.2016
 Slovak Telekom, a.s.  PDF  08.12.2016
 ELMIS-IT, s.r.o.  PDF  06.12.2016
 Petit Press, a.s.  PDF  02.12.2016
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  PDF  02.12.2016
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  PDF  02.12.2016
 PNEUMOD, s.r.o.  PDF  29.11.2016
 EUROVIA SK, s.r.o.  PDF  22.11.2016
 Stavmont, s.r.o.  PDF  22.11.2016
 T+T, a.s.  PDF  21.11.2016
 Jozef Damaška  PDF  21.11.2016
 Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV  PDF  16.11.2016
 Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV  PDF  16.11.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  14.11.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  14.11.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  14.11.2016
 Kv.Řezáč, s.r.o.  PDF  11.11.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  10.11.2016
 EUROVIA SK, a.s.  PDF  07.11.2016
 Siemens, s.r.o.  PDF  07.11.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  07.11.2016
 Stavmont, s.r.o.  PDF  07.11.2016
 Slovak Telekom, a.s.  PDF  07.11.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  03.11.2016
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  PDF  03.11.2016
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  PDF  03.11.2016
 Ján Neumann  PDF  03.11.2016
 Jakubík Ľubomír  PDF  25.10.2016
 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.  PDF  24.10.2016
 T+T, a.s.  PDF  17.10.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  13.10.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  13.10.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  13.10.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  10.10.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  07.10.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  07.10.2016
 Slovak Telekom, a.s.  PDF   05.10.2016
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  PDF  04.10.2016
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  PDF   04.10.2016
 Slovenská plynárenský priemysel, a.s.  PDF   04.10.2016
 T+T, a.s.  PDF   21.09.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  19.09.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  19.09.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  19.09.2016
 U psej matere Ranč Korňa  PDF  06.09.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  06.09.2016
 MAHRLO, s.r.o.  PDF  06.09.2016
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  PDF  05.09.2016
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  PDF  05.09.2016
 Slovak Telekom, a.s.   PDF  05.09.2016
 TRINET Corp, s.r.o.  PDF  24.08.2016
 BINS, s.r.o.  PDF  22.08.2016
 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.  PDF  22.08.2016
 T+T, a.s.  PDF  18.08.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  12.08.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  11.08.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  11.08.2016
 Orange Slovensko, a.s.  PDF  11.08.2016
 Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia  PDF  11.08.2016
 Slovak Telekom, a.s.  PDF  08.08.2016
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  PDF  08.08.2016

 Zdenko Laš - Möbel

 PDF  08.08.2016

 Darina Palatická

 PDF  03.08.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF  02.08.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF  02.08.2016

 T+T, a.s.

 PDF  20.07.2016

 EduWork, s.r.o.

 PDF  19.07.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF  14.07.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF  14.07.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF  14.07.2016

 Vladimír Trúchly - TYPOS

 PDF  13.07.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF  13.07.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF  11.07.2016

 Viera Skokanová

 PDF  07.07.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF  06.07.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF  06.07.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF  06.07.2016

 Slovak Telekom, a.s.

 PDF  06.07.2016

 Ing. Zuzana Žideková

 PDF  28.06.2016

 T+T, a.s.

 PDF  20.06.2016

 NIC Hosting, s.r.o.

 PDF  20.06.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF  20.06.2016

 LIM PO, s.r.o.

 PDF  16.06.2016

 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

 PDF  16.06.2016

 T+T, a.s.

 PDF  13.06.2016

 T+T, a.s.

 PDF   13.06.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF  13.06.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF  13.06.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF  13.06.2016

 Lesy Slovenskej republiky, š.p.

 PDF  10.06.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF  10.06.2016

 Slovak Telekom, a.s.

 PDF  07.06.2016

 BINS, s.r.o.

 PDF  06.06.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF  06.06.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

 PDF  02.06.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF   02.06.2016

 CTMC Slovensko Ltd, s.r.o.

 PDF   31.05.2016

 PC Support, s.r.o. 

 PDF  27.05.2016

 PNEUMOD, s.r.o.

 PDF  20.05.2016

 IVOMOS

 PDF  18.05.2016

 IVOMOS

 PDF  18.05.2016

 VIKTÓRIA HÁMOR

 PDF  13.05.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF  12.05.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF  12.05.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF  12.05.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF  12.05.2016

 T+T, a.s.

 PDF  11.05.2016

 T+T, a.s.

 PDF  11.05.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF  09.05.2016

 Register obchodných spoločností, s.r.o.

 PDF

 05.05.2016

 Slovak Telekom, a.s.

 PDF

 05.05.2016

 Kuratíva, s.r.o.

 PDF

 05.05.2016

 EduWork, s.r.o.

 PDF

 03.05.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF

 02.05.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF

 02.05.2016

 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

 PDF

 25.04.2016

 Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV

 PDF

 22.04.2016

 T+T, a.s.

 PDF

 19.04.2016

 T+T, a.s.

 PDF

 19.04.2016

 MAHRLO, s.r.o.

 PDF

 15.04.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF

 13.04.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF

 13.04.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF

 13.04.2016

 Slovgram

 PDF   

 13.04.2016 

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF

 11.04.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF

 08.04.2016

 Slovak Telekom, a.s.

 PDF

 06.04.2016

 PNEUMOD, s.r.o.

 PDF

 04.04.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF

 04.04.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF

 04.04.2016

 IVES Košice

 PDF

 29.03.2016

 MEDIATEL spol, s.r.o.

 PDF

 29.03.2016

 KERAMIKA SOUKUP SK, s.r.o.

 PDF

 18.03.2016

 PNEUMOD, s.r.o.

 PDF

 19.03.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

 PDF

 14.03.2016

 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

 PDF

 02.03.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF

 02.03.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF

 01.03.2016

 Vydavateľstvo Helena

 PDF

 01.03.2016

 Ján Neumann

 PDF

 19.02.2016

 Regionálne vzdelávacie centrum Martin 

 PDF

 16.02.2016

 T+T, a.s.

 PDF

 16.02.2016

 Rozhlas a televízia Slovenska 

 PDF

 12.02.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF

 12.02.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF 

 12.02.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF

 12.02.2016

 Ing. Zuzana Žideková 

 PDF

 12.02.2016

 T+T, a.s.

 PDF

 12.02.2016

 T+T, a.s.

 PDF

 10.02.2016

 Anna Krídlová, Textilná výroba 

 PDF

 08.02.2016

 Slovak Telekom, a.s. 

 PDF

 08.02.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF 

 08.02.2016

 PC Support, s.r.o.

 PDF

 08.02.2016

 Jozef Jánošík

 PDF

 05.02.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF

 05.02.2016

 INPROST, spol. s.r.o.

 PDF

 03.02.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

 PDF

 03.02.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

 PDF

 02.02.2016

 SPORT SERVICE, s.r.o.

 PDF

 29.01.2016

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 PDF

 28.01.2016

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 PDF

 28.01.2016

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 PDF

 28.01.2016

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 PDF

 28.01.2016

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 PDF

 28.01.2016

 BOZP a OPP, s.r.o.

 PDF

 27.01.2016

 MAHRLO, s.r.o.

 PDF

 26.01.2016

 Coop Jednota Čadca, s.d.

 PDF

 25.01.2016

 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.

 PDF

 21.01.2016

 T+T, a.s.

 PDF

 20.01.2016

 T+T, a.s.

 PDF

 20.01.2016

 U psej Matere - Ranč Korňa

 PDF

 19.01.2016

 Petit Press, a.s.

 PDF

 16.01.2016

 BIOMASA, združenie právnických osôb

 PDF

 15.01.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF

 15.01.2016

 Lesy Slovenskej Republiky, š.p.

 PDF

 15.01.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF

 15.01.2016

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 PDF

 15.01.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF

 14.01.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF

 14.01.2016

 Orange Slovensko, a.s.

 PDF

 14.01.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF

 11.01.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF

 11.01.2016

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 PDF

 11.01.2016

 Slovak Telekom, a.s.

 PDF  

 07.01.2016