Dodávateľ,  IČO

Ev.číslo faktúry, predmet fakturácie,súvisiaca zmluva/objednávka, dátum doručenia

Suma v   € Dátum zverejnenia
Orange Bratislava,IČO 35697270, 19/1, služby mobilnej siete, rámcová zmluva, 15.1.2019   32,14  15.1.2019
 Orange Bratislava, IČO 35697270, 19/2, služby mobilnej siete, rámcová zmluva,, 15.1.2019  13,00  15.1.2019
 Orange Bratislava, IČO: 35697270, 19/3,splátka za zariadenie, rámcová zmluva, 15.1.2019  5,80  15.1.2019
SPP Bratislava, IČO:35815256, 19/4, odber zemného plynu, rámcová zmluva, 16.1.2019   280,00  16.1.2019
 SPP Bratislava, IČO:35815256, 19/5, odber zemného plynu,   rámcova zmluva, 16.1.2019  940,00  16.1.2019
Firesystém s.r.o., Korňa, IČO: 44543697, kontrola hasiacich prístrojov, objednávka, 18.1.2019   82,52  18.1.2019
 INPROST s.r.o. Bratislava, IČO: 31363091, tlačivá k dani z nehnuteľnosti, objednávka, 17.1.2019  10,20  18.1.2019
 V.Hornáček-ŽIVO, Žilina, IČO:41081889, oprava verejného osvetlenia, objednávka, 23.1.2019  82,92  23.1.2019
BIOMASA K.Lieskovec, IČO: 36126055, členský príspevok , zmluva, 23.1.2019   664,00  23.1.2019
Zberné Povina, s.r.o., IČO: 45511004, záchranné práce počas mimoriadnej situácie-snehová kalamita, objednávka, 19/10  510,00 23.1.2019 
 MARPAL, s.r.o. KNM, IČO: 46947035, záchrané práce počas mimoriadnej situácie-snehová kalamita, objednávka, 19/11  1098,00  24.1.2019
 REAL,s.r.o. KNM, IČO: 31643493, záchrané práce počas mimoriadnej situácie-snehová kalamita, objednávka, 19/12, 28.1.2019  648,00  28.1.2019
Peter Karas KNM, IČO: 41932447, záchranné práce počas mimoriadnej sisuácie-snehová kalamita, objednávka, 19/13   3246,00  28.1.2019
Emil Šefar Povina 203, IČO: 41277368, záchranné práce počas mimoriadnej situácie-snehová kalamita, objednávka,19/14 ,28.1.2019   360,00  28.1.2019
Kanis-Bukas Krásno nad Kysucou,IČO:41074882, rámcová zmluva, 19/15,  4.2.2019  45,00  4.2.2019
UpSlovensko,s.r.o. Bratislava, IČO:31396674, rámcová zmluva, 19 /16, 29.1.2019  509,54  4.2.2019
Slovgram Bratislava, IČO:17310598, verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia, 19/17, 30.1.2019   38,40  4.2.2019
 IS-Industry Solutions,a.s.Žilina, IČO:47373288, preventívna údržba Off siete, rámcová zmluva, 19/18, 4.2.2019  48,00  4.2.2019
SPP Bratislava, IČO: 35815256, dodávka zemného plynu, rámcová zmluva, 19/19, 4.2.2019   911,00  4.2.2019
SPP Bratislava, IČO: 35815256, dodávka zemného plynu, rámcová zmluva, 19/20, 4.2.2019   271,00  4.2.2019
SEVAK a.s. Žilina, IČO:36672297,dodávka vody , rámcová zmluva, 19/21, 8.2.2019   2105,99  8.2.2019
Orange Bratislava, IČO:35697270, služby mobilnej siete,rámcová  zmluva, 19/22, 14.2.2019   31,36  14.2.2019
Orange Bratislava,IČO:35697270, služby mobilnej siete, rámcová zmluva, 19/23, 14.2.2019   15,05  14.2.2019
IPEKO s.r.o. Zvolen, IČO:47405279, účastnícky poplatok za seminár, objednávka, 19/24, 14.2.2019   100,00  14.2.2019
Orange Bratislava, IČO: 35697270, služby , rámcová zmluva, 19/25, 14.2.2019   5,80  14.2.2019
 Firesystém s.r.o. Korňa, IČO: 44543697, zakúpenie zásahových hadíc, objednávka, 19/26, 14.2.2019  168,00  14.2.2019