V roku 1903 na podnet prvého starostu a učiteľa Jozefa Drugu bola postavená malá kaplnka. Kaplnka bola zasvätená korunovácií Panny márie. Charakter kostola nadobudla po rekonštrukcii a slávnostnom vysvätení v júni roku 1988. V roku 1941 sa začala história obce Povina.

 

1438 - prvá písomná zmienka o obci
1598 - obec má 10 domov a mlyn
1699 - prvá písomná zmienka o osade Tatárovci *1784 - v obci je 35 domov, 44 rodín, 249 obyvateľov
18 stor. - postavená kaplnka Panny Márie
1828 - 104 domov, 920 obyvateľov
1833 - v obci na choleru zomrelo za jeden deň 77 obyvateľov
20 stor. - Obnovená kaplnka Panny Márie
1910 - obec má 715 domov
14. mája 1929 úplne vyhorela a zanikla osada Kamaduš
1945 - do tohto roku bola obec spojená s Kysuckým Novým Mestom kompou
1960 - obec sa stáva súčasťou okresu Čadca (do tej doby patrila k okresu Kysucké Nové Mesto)
1970 - obec má 310 domov, 1380 obyvateľov
1983 - cez Kysucu postavený betónový most
1991 - obec má 322 domov a 1085 obyvateľov