Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti pre FO

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti pre PO

 

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

 

Vznik - Zánik daňovej povinnosti za komunálne a drobné stavebné odpady