banner

 

Obec Povina Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 10. apríla 2019 o 16,30 hod.
na obecnom úrade v Povine 

 

Celá pozvánka s programom TU

 

 

 

Obec Povina Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 16. januára 2019 o 16,30 hod.
na obecnom úrade v Povine

 

Celá pozvánka s programom TU

stastne a pokojne

pozvanka trojkralovy hokejbalovy turnaj

pozvanka stolnotenisovy turnaj s

 

 

 
 
POZVÁNKA

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 o 16,00 hod.
na obecnom úrade v Povine

CELÁ POZVÁNKA S PROGRAMOM  TU
 
 

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 7. novembra 2018 o 16,30 hod.
na obecnom úrade v Povine

CELÁ POZVÁNKA S PROGRAMOM  TU
 
 
 
 
 
POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra 2018 o 16,30 hod.
na obecnom úrade v Povine

CELÁ POZVÁNKA S PROGRAMOM  TU


POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 16,00 hod.
na obecnom úrade v Povine

CELÁ POZVÁNKA S PROGRAMOM  TU
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 o 16,30 hod.
na obecnom úrade v Povine

CELÁ POZVÁNKA S PROGRAMOM  TU
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2017 o 16,30 hod.
na obecnom úrade v Povine

CELÁ POZVÁNKA S PROGRAMOM  TU

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

 

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE POVINA ZA ROK 2016!

 

 

POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2017 o 16,00 hod.
na obecnom úrade v Povine

CELÁ POZVÁNKA S PROGRAMOM  TU

 

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v znení neskorších predpisov

 

 

Naši občania narodení v roku 2016:

1.Margaréta Chrastinová rodičia : Marcela Minarčinová

                                               Martin Chrastina    

2. Sebastián Hrubý            rodičia : Barbora Brodňanová

                                       Július Hrubý

3. Tomáš Mozoľ                 rodičia : Tomáš Mozoľ a Monika

4. Michal Špirec                 rodičia : Michal Špirec a Denisa

5. Dorotka Kubaščíková    rodičia : Stanislav Kubaščík a Lucia

6. Lucia Švaňová                 rodičia : Milan Švaňa a Katarína

7. Sofia Purašíková             rodičia : Radoslav Purašík a Jana

8. Adam Králik                     rodičia : Jaroslav Králik a Alžbeta

9. Anna Šrenkelová            rodičia : Ľudovít a Anna r.Sedláčková    

 

Prihlásený na trvalý pobyt v roku 2016

1. Soňa Dirbáková

     Deti : Ema a Jozef

2. Michal Špirec

3. Helena Trúchla

    Dieťa : Tomáš

4. Petra Danišová

     Deti : Rebeka a Lenka

5. Milan Švaňa a Katarína

6. František Raček a Anna

    Deti : Katarína a František

7. Ján Michálik a Jarmila, dcéra Miriama

8. Zdenko Beňadik a Mária

    Dieťa: Patrik

9. Anna Ficová a Soňa Goldstein

 

Zoznam sobášov za rok 2016:

 

1. Michal Špirec a Denisa Rajdíková

2. Jaroslav Ďurčo a Lucia Brodňanová

3. Marcel Benda a Mgr.Jana Máčková z Nesluše

4. Pavol Cesnek a Ing. Lenka Ličková z KNM

5. Michal Tomašec a Alžbeta Verlíková

6. Monika Kyzeková a Lukáš Gabaj z Rajca

7. Jozef Sedláček a Eva Bošanská z Bánoviec nad Bebravou

 

Zoznam úmrtí za rok 2016:


1.  Kristína Belicová, 77 r.

2.  Jaroslav Rajdík, 56 r.

3.  Justín Školník, 48 r.

4.  Vincent Kavčia, 84 r.

5.  Pavol Šupica , 32 r.

6..  Anna Papánová, 83 r.

7.  Rudolf Borák, 71 r.

8.  Emília Králiková, 96 r.

9.  Tomáš Rábik, 76 r.

10. Agnesa Slováková, 78 r.

11. Irena Romanová, 71 r.


 

 

POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2016 o 16,00 hod.
na obecnom úrade v Povine.

 

 

CELÁ POZVÁNKA S PROGRAMOM  TU

 

 

Nové cesty v Povine

     V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, obec Povina získala nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov opatrenie 4 – investície do hmotného majetku.  Podopatrenie 4,3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom a modernizáciou poľnohospodárstva. Nenávratný finančný príspevok je vo výške 222 161,70 eur.

V rámci tohto opatrenia obec buduje 3 miestne komunikácie v celkovej dĺžke 835,5 m. Po vybudovaní sa zlepší prístupnosť pozemkov , na ktorých v rámci tohto projektu v uplynulom období boli vykonané pozemkové úpravy, takže všetky pozemky sú prístupné a vlastníctvo týchto pozemkov bolo usporiadané tak, že každý pozemok má vlastníka v 1/1 , čo je pre obec veľkým prínosom.

 

                                                                                               Margita Šplháková

                                                                                                 Starostka obce

 

 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline vyzývajú vlastníkov nehnuteľnosti k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

Oznamujeme záujemcom o športové vyžitie , že Multifunkčné ihrisko, ktoré sa slávnostne uviedlo do života 29.2.2016, bude sprístupnené pre verejnosť od soboty 19.marca 2016. V prípade záujmu, je potrebné obrátiť sa na správcu ihriska p.Michala Vlčka, v Cafe bare X, ktorý Vám dá potrebné informácie. Aktivity na ihrisku sa budú riadiť Prevádzkovým poriadkom, ktorý nájdete na stránke obce, u správcu ihriska a bude dodatočne tiež vyvesený v priestoroch ihriska.

 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Povine

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na zrušenom kontaktnom miesteKysucké Nové Mesto

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sauskutoční dňa 17.marca 2016 o 16,00 hod. na Obecnom úrade v Povine.

 

Výsledky hlasovania v obci Povina vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

 

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7

zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane

 

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochraneprírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochraneprírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

POZVÁNKA NA I. PLES VČELÁROV TU!

 

POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2015 o 16,00 hod.
na obecnom úrade v Povine.

 

 

CELÝ DOKUMENT S PROGRAMOM TU!

 

Návrh rozpočtu obce Povina na rok 2016
Cel
ý dokument TU

 

vncntrh 2015

A prečo nie ?

      Vianočné trhy aj v Povine!

Členky únie žien v spolupráci so starostkou obce , MŠ, ZŠ a zväzom včelárov v Povine poriadajú malé vianočné trhy  13. decembra   2015 /nedeľa/ pri Cafe Bare X  v Povine. Hľadáme niečo, čo nás spája a preto pozývame všetkých občanov, aby sa prišli pozrieť, prípadne niečo kúpiť z tvorby našich detí a občanov a pri tónoch vianočných kolied s pohárom punču prehodiť pár viet s priateľmi a známymi.

Nech predvianočný čas,                             Nabudí lásku v nás !

 

 

 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Vŕšku
 
V týchto dňoch bola dokončená rekonštrukcia miestnej komunikácie na Vŕšku za finančnej účasti Lesov SR , ktorý prispeli sumou 6 300 € a celková cena bola 34 000 €.
 
 {gallery slideshow=4000 alignment=center navigation=both orientation=vertical}galerie/2015_Rok/komunikacia_na_vrsku{/gallery}
 
 
Výstavba multifunkčného ihriska v Povine
 
Obec Povina bola úspešná v získaní projektu z Úradu vlády  na výstavbu “Multifunkčného ihriska”. Ihrisko sa buduje v areáli základnej školy.
Dokončené by malo byť do 30.3.2016. Cena investície je 40  000 € Úrad vlády a 36 000 € obec Povina. 
 
 {gallery slideshow=4000 alignment=center navigation=both orientation=vertical}galerie/2015_Rok/multifunkcne_ihrisko{/gallery}
 
 
Odovzdávanie protipovodňových prívesných vozíkov
 
Boj proti povodniam bude jednoduchší aj v obci Povina
Dňa 13.11.2015 na námestí Andreja Hlinku v Žiline slávnostnej prevzala starostka obce Margita Šplháková od ministra vnútra SR JUDr.Róberta Kaliňáka protipovodňový prívesný vozík v hodnote 14 500 €. Protipovodňový vozík získala obec Povina v rámci projektu “Aktívne protipovodňové opatrenia”.
 
{gallery slideshow=4000 alignment=center navigation=both orientation=vertical}galerie/2015_Rok/protipovodnove_voziky{/gallery}

 

Oznámenie o zrušení kontaktného miesta 

Daňového úradu Žilina - KYSUCÉ NOVÉ MESTO - TU!

 

Starostka obce Povina Vás pozýva na zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2015 o 16,00 hod. na obecnom úrade v Povine.

CELÁ POZVÁNKA TU

 

Pozvánka

 

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov  

 

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

    Pozýva svojich členov na          

 

Včelársku nedeľu, ktorá sa uskutoční 02.08.2015 o 09:00hod.     v Povine na ukážkovej včelnici (pri ZŠ Povina- od ZŠ 200m doľava)

Autá prosím parkujte vedľa hlavnej cesty.

Chcel by som pozvať aj ľudí, ktorí darovali 2% z dane ZO SZV Kys. Nové Mesto.

 

   Program:   Prezentácia účastníkov

               Odborná prednáška- Miroslav Káčerík                              

              Plán práce do konca roka(Belan)

               Prevzatie liečiv(Salat)

                Organizačné veci

               Súťaž medu-degustátor Káčerik

               Prezentácia úľov-ich výroby(Milan Hošták)

Chcem vyzvať včelárov Dolných Kysúc, aby prezentovali svoju tohtoročnú medovú úrodu a svoj med prihlásili do súťaže. Pre víťaza bude pripravená kvalitná cena

       Dňa 02.08.2015 príde medzi nás firma zo Želoviec.

Výrobňa medzistienok s.r.o., Želovce

-vymieňame medzistienky za suroviny- včelí vosk, voštiny

- vykupujeme včelí vosk, odpad z vosku, voštiny, propolis

-vykupujeme včelí med

-ponúkame široký sortiment včelárskych potrieb

-rámiky, sklené poháre

-včelársku literatúru

V prípade záujmu o väčšie množstvo medzistienok, alebo rezanie medzistienok na atypické rozmery nás prosím kontaktujte tel.č.047-48 931 14, 047-48 930 41

    

 

Bližšie informácie tel.0910352784 Miloš Belan –predseda ZO SZV KNM   email: milosbelan@gmail.com

 

 

Povinský
výstup na Ľadonhoru !!!
"Športová komisia našej obce pod vedením
poslankyne Bc. Aleny Dudekovej

 


Vás srdečne pozýva na obecný výstup
na Ľadonhoru .

 


Výstup sa uskutoční v nedeľu 12. 7. 2015 .

 


Zraz o 9:00 hod v časti Tatarovce, autobus ide o 8:30 hod.

 


Tel. kontakt: 0911 84 12 06

 


V prípade nepriaznivého počasia sa akcia odkladá.

 


Všetci ste vítaní !!!

 

 

POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2015 o 16,00 hod.
na obecnom úrade v Povine.

 

CELÝ DOKUMENT S PROGRAMOM TU!

 

 

        Povinský májový  výstup na Ľadonhoru !!!

 

Športová komisia našej obce pod vedením          poslankyne Bc. Aleny Dudekovej

 

    Vás srdečne pozýva na májový výstup

                           na Ľadonhoru.

 

Výstup sa uskutoční v nedeľu 10. 5. 2015 .

Zraz o 9:00 hod v časti Tatarovce, autobus ide o 8:30 hod.

Tel. kontakt: 0911 84 12 06

 

 

              Všetci ste vítaní !!!

 

 

 

 

POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2015 o 16,30 hod.
na obecnom úrade v Povine.

 

 

CELÁ POZVÁNKA S PROGRAMOM  TU

 

OZNAM ROK 2015

Zber plastov: Každý prvý utorok v mesiaci
Zber TKO: Každý párny týždeň v utorok

 

 

Dobrý deň, 

dňa 16.06.2014 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť užívacie povolenie na Dolné Kysuce.  Pre informáciu zasielame kontakty a rozdelenie obcí podľa kontrolórov a odbytových zamestnancov :

Nesluša - kontrolóri napojenia na VK :L. Trúchly - mobil  0908769085,  S.Drábik - mobil  0917127030, e-mail: lukas_truchly@sevak.sk
                odbyt.zamestnanec: A.Holešová, t.č.  041/707 17 12, e-mail: anna_holesova@sevak.sk

Povina
-   kontrolóri napojenia na VK  : E.Barošinec - mobil 0918685566, M.Beleš 0917740816, e-mail: lukas_truchly@sevak.sk

                odbyt.zamestnanec : Ing. K. Letková, t.č. 041/707 17 27, e-mail: kristina_letkova@sevak.sk

Radoľa
-  kontrolóri napojenia na VK : E.Barošinec -  mobil 0918685566, M.Beleš 0917740816, e-mail: lukas_truchly@sevak.sk

                odbyt.zamestnanec : E. Gašpieriková, t.č. 041/707 17 96, e-mail: eva_gaspierikova@sevak.sk

Na VK sa môžu napájať občania obcí Radoľa a Povina. V obci Nesluša nie je možné v súčasnosti sa napojiť na VK nakoľko prebieha kontrola VK kamerou (s dĺžkou trvania cca 2 týždne). Dátum, od ktorého je možné napojiť sa na VK oznámime.


Dňa 28.07.2014
  boli na obce doručené:

-  tlačivá žiadosť o zriadenie KP
-  metodická príručka

Následne po obdržaní zoznamu vybudovaných odbočiek bude do každej nehnuteľnosti  doručená:
-  výzva na pripojenie na VK
-  metodická príručka
-  tlačivo  - žiadosť o zriadenie KP

Prevádzkové hodiny ZC Žilina
Pondelok, Utorok, Štvrtok  7 00 hod.  - 15 00 hod.
Streda                             7 00 hod.  - 17 00 hod.
Piatok                              7 00 hod.  - 14 00 hod. 

Prílohy k e-mail-u :
- Užívacie povolenie
- Metodická príručka
- tlačivá, postup, obch.podmienky

Niektoré dokumenty a tlačivá sú uvedené na stránke : www.sevak.sk - zákazníci - dokumenty na stiahnutie


S pozdravom

Ing. Daniela Hlavková
vedúca obchodného útvaru

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina

tel.  : +421 (0) 41 707 17 85
fax   : +421 (0) 41 707 17 56
mobil : +421 (0) 907 888 641

e-mail: daniela_hlavkova@sevak.sk
http  : //www.sevak.sk

 

 

Obec Povina oznamuje občanom termíny zvozu plastov v roku 2014.

Zvoz sa bude uskutočňovať každý prvý utorok v mesiaci.

Konkrétne ide o tieto dni:

8. januára, 4. februára, 4. marca, 1. apríla, 6. mája, 3. júna, 1. júla, 5. augusta, 2. septembra, 30. septembra, 4. novembra, 2. decembra

http://www.umele-stromy.sk/soubory/stranky/vianoce-vianocny-stromcek-1.jpg ch detí a občanov a pri tónoch vianočných kolied s pohárom punču prehodiť pár viet s priateľmi a známimi.

 

     Nech predvianočný čas,                                                                 

                   Nabudí lásku v nás !

Nakoľko uplynulo 10 rokov od uzatvorenia zmlúv na hrobové miesta, je potrebné ich obnoviť na obecnom úrade. 

Uzatvárajú sa bez zmeny na 10 rokov a suma za jedno hrobové miesto je 10,- eur.