Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Povina

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Doba realizácie: 06/2014 – 03/2015

Miesto realizácie: obec Povina

Názov a sídlo prijímateľa: obec Povina 155, 023 33 Povina

Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti  nákladov na prevádzku verejného osvetlenia a zároveň skvalitnenie života v obci pomocou  modernizácie verejného osvetlenia – zabezpečením dobrej viditeľnosti a zrakovej pohody všetkých užívateľov a zvýšením bezpečnej cestnej i pešej premávky. V obci bolo vymenených 111 existujúcich svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií - moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Svetelná sústava bola doplnená o 41 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie noriem STN.

Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy boli dosiahnuté úspory energie vo výške 155,84 GJ/rok (t.j. 779,20 GJ/5 rokov), čo predstavuje zníženie nákladov na elektrickú energiu, použitú  na osvetlenie obce, až o 60%. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv aj na zníženie CO2.

Celkové náklady projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Povina boli vo výške 211 703,60 EUR. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR), prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 201 120,51 EUR, náklady obce sú vo výške 10 583,09 EUR.

Riadiacim orgánom pre OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Stav pred realizáciou: 

predreal

predreal1

 

Stav po realizácii:

poreal

 

poreal1

 

 

„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

Osoby zodpovedné za verejné obstarávanie :
Mgr.Kararína Hreusová, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Ing.Martin Chachula, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

logo-op-kahr                  logo SIEA               flag1